Tiểu sử soạn giả - nghệ sĩ

Viễn Châu  1003

Tên thật: Huỳnh Trí Bá (Trương Văn Bảy, Bảy Bá)

Giới thiệu về tiêu sử soạn giả Viễn Châu

Út Trà Ôn  3307

Tên thật: Nguyễn Thành Út (Mười Út)

Giới thiệu về tiểu sử nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn

Lệ Thủy  6384

Tên thật: Trần Thị Lệ Thủy

Giới thiệu về tiểu sử nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy

Minh Vương  2540

Tên thật: Nguyễn Văn Vưng

Giới thiệu về tiểu sử nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương

Bạch Tuyết  1401

Tên thật: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Giới thiệu về tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết

Tôi yêu cải lương

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...