Video

Ba người mẹ - Cải lương xã hội - Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Hồng Nga, Vũ Luân, Diệp Lang, Chí Linh, Vân Hà

 Admin |  4.5 / 1192 |  03/12/2017 5:23:33 CH   1192 lượt xem
| | | | | |

(cailuong.net) - Vở cải lương xã hội cảm động Ba người mẹ của các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Hồng Nga, Vũ Luân, Diệp Lang, Chí Linh, Vân Hà, Linh Tâm, Bích Thủy, Bắc Hải, Đức Thảo, Nhóc Bê, Bé Tâm.

Tôi yêu cải lương

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...