Video

Quán khuya sầu viễn khách - Minh Phụng, Lệ Thủy, Phượng Liên, Tô Kim Hồng, Tuấn Thanh, Nam Hùng, Phương Quang, Van Chung, Tấn Tài, Thanh Phú

 Admin |  4.5 / 1040 |  30/10/2017 12:03:16 SA   1040 lượt xem
| | | | | |

(cailuong.net) - Cải lương xưa Quán khuya sầu viễn khách của Minh Phụng, Lệ Thủy, Phượng Liên, Tô Kim Hồng, Tuấn Thanh, Nam Hùng, Phương Quang, Van Chung, Tấn Tài, Thanh Phú

Tôi yêu cải lương

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...