Video

Đôi Mắt Người Xưa - Thanh Sang, Lệ Thủy, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Bảo Linh, Thoại Mỹ, Hồng Thủy, Trần Thanh, Bé Thu Phương, Bé Bảo Trân

 Admin |  4.5 / 2957 |  08/11/2018 11:10:40 SA   2957 lượt xem
| | | | | |

(cailuong.net) - Cải lương Đôi mắt người xưa Thanh Sang, Lệ Thủy, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Bảo Linh, Thoại Mỹ, Hồng Thủy, Trần Thanh, Bé Thu Phương, Bé Bảo Trân.

Tôi yêu cải lương

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...