Video

Mắt Em Là Bế Oan Cừu - Cải lương MP3 (Trước 1975) - Minh Phụng, Thành Được, Kim Lệ Thủy

 Admin |  4.5 / 1133 |  18/12/2017 12:32:41 SA   1133 lượt xem
| | | | | |

(cailuong.net) - Cải lương mp3 Mắt Em Là Bế Oan Cừu trước 1975 của các cô chú nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, Thành Được, Kim Lệ Thủy.

Quảng cáo

Tôi yêu cải lương

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...